Porady

Czynności w przypadku śmierci

W przypadku śmierci należy:

1. wezwać lekarza, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu niezbędną do dalszych formalności. W ciągu dnia należy zwykle korzystać
z pomocy lekarza z przychodni do której należała osoba zmarła. W godzinach nocnych proszę dzwonić na pogotowie,

2.  wezwać zakład pogrzebowy. Nasi pracownicy dokonają niezbędnych czynności w zakresie przewozu zmarłych,

3. zgłosić się do biura w celu ustalenia daty, godziny oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej. Przy sobie należy mieć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej oraz legitymację emeryta/rencisty lub odcinek świadczenia (jeżeli dotyczy), dowód osobisty wnioskodawcy.